COVID-19: het interpreteren van getallen in context

Loek Gerrits
Mar 26, 2020 12:00:00 AM

Analyseer de tabel

De onderstaande tabel werd de laatste weken vaak gedeeld via social media. De hamvraag is natuurlijk: kunnen we de situatie met betrekking tot het COVID-19 virus in Nederland vergelijken met die van Italië op basis van deze tabel? Om deze vraag te beantwoorden moeten we nagaan wat we precies zien.

Image for post


Tabel 1: veel gedeelde tabel op social media om Italië en Nederland te vergelijken.

Image for post

Figuur 1: drie verschillende tabellen met een andere startdatum en de verschillende conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. Bron: https://www.ad.nl/binnenland/staatje-met-cijfers-van-nederland-en-italie-wat-zeggen-kenners-erover~a2665ea2/

Image for post


Figuur 2: de mediaan van de leeftijd over de laatste jaren van Italië en Nederland. Note: 2015 is het meest recente jaar beschikbaar. Bron: https://ourworldindata.org/age-structure


Conclusie

Wees kritisch en hou vast aan de onderstaande punten:

  • Stel kritische vragen over de definitie van de eenheid (besmetting, sterfte, datum).
  • Probeer het absolute getal in relatieve context te plaatsen.
  • Denk aan overige factoren die van invloed zijn, zeker bij het vergelijken tussen landen.

  1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
  2. https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST
  3. De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (1999). Living arrangements of older adults in the Netherlands and Italy: Coresidence values and behaviour and their consequences for loneliness. Journal of cross-cultural gerontology, 14(1), 1–24.